Онцлог шинж

Манай сургуулийн гол онцлог нь сурагчдыг шинийг эрэлхийлэгч, шинэчлэл хийгч, бүтээлч сэтгэлгээтэй техникийн болон цахилгааны чадварлаг мэргэжилтэн болгон бэлтгэдэг явдал юм. Бид сэргээгдэх эрчим хүч, "ногоон энерги"-ийн хөгжүүлэлт, эрчим хүчний шилжүүлэлт болон төлөвлөлтийн технологи, электроник эрчим хүч, оюун ухаант удирдлага ба системийн програм хийгээд микропроцессор дээр илүү ихээр анхааран төвлөрч онолын болон практикын судалгааг хийдэг.