Jump to the main content block

Онцлог шинж

Манай сургуулийн гол онцлог нь сурагчдыг шинийг эрэлхийлэгч, шинэчлэл хийгч, бүтээлч сэтгэлгээтэй техникийн болон цахилгааны чадварлаг мэргэжилтэн болгон бэлтгэдэг явдал юм. Бид сэргээгдэх эрчим хүч, "ногоон энерги"-ийн хөгжүүлэлт, эрчим хүчний шилжүүлэлт болон төлөвлөлтийн технологи, электроник эрчим хүч, оюун ухаант удирдлага ба системийн програм хийгээд микропроцессор дээр илүү ихээр анхааран төвлөрч онолын болон практикын судалгааг хийдэг.
Click Num: